Replica Rolex

ADR tømming

Vi har tillatelse til innsamling og frakt av farlig avfall fra din bedrift. Regelverket om fjerning av farlig gods (ADR) setter en rekke krav til både deg som produsent og til oss som transportør. Vi har god erfaring og god dokumentasjon på at våre løsninger både er effektive og forskriftsmessige. Trenger du råd om håndtering av farlig avfall så kontakter du oss.


Eksempler på tjenester med håndtering av farlig gods:

  • Tømming av oljeutskillere.
  • Henting av spillolje og slopp.
  • Tømming av vaskerenner/slamrenner.
  • Oppsuging og transport av forurensede masser.
Kjelsberg Transport AS

Åsvegen 164, 7224 Melhus   -   Telefon/Faks: 72 85 32 94   -   Mobil: 918 84 123   -   E-post: svein@kjelsbergtransport.no


Levert av  
mangadexmangadex