Replica Rolex

Vei og tunneldrift


 

Vi leverer flere tjenester i forbindelse med drift og vedlikehold av veier og tunneler. Vi kan bistå offentlige og private bedrifter med å løse varierte oppdrag. Vår fleksible bilpark med kombibiler, kostebiler, spylebiler og supersuger er meget allsidig, og bare fantasien setter grenser for bruksområdene.

Vi har bla Norges beste teknologi på fjerning av svevestøv på 3 av våre biler. Dette kan benyttes i både tunneler og vanlige veger/områder.

Eksempler på tjenester innen veidrift:

 • Tømming av kummer.
 • Vask av tunnel.
 • Spyling av fjellskjæringer.
 • Spyling av stikkrenner.
 • Spyling av rør.
 • Tining av stikkrenner.
 • Vask av veibane.
 • Tømming av slambanker i tunneler.
 • Kosting av veibane
 • Fjerning av svevstøv
 • Støvdemping med Dustex
Kjelsberg Transport AS

Åsvegen 164, 7224 Melhus   -   Telefon/Faks: 72 85 32 94   -   Mobil: 918 84 123   -   E-post: svein@kjelsbergtransport.no


Levert av  
mangadexmangadex